Livsmedel

Livsmedel kräver rent emballage vilket vi underlättar genom att konstruera emballage så att det är ändamålsenligt och lätt att rengöra.